Աստվածաշունչ

HomePostsԱստվածաշունչ

Համբարձման ու փառավորման նշանակությունը

1․ Քրիստոսը ստացավ գերագույն փառքն ու իշխանությունը։ 2․ Հիսուսը նախակարապետն [...]

    Ո՞վ է Աստված, Ո՞վ է Սուրբ Երրորդությունը

        Ներածություն   Այն ամենը ինչ կփորձեմ ձեզ ներկայացնել,  դա  միայն Սահմանափակ ուղեղի պատկերացումն է Անսահմանափակի մասին: Որովհետև Աստված ասաց> (Եսայի 55:8) :   Բայցևայնպես ինչպես հայտնի է, Աստված մեզ հայտնվեց Սուրբ Խողքի միջոցով […]

Աստվածաշունչ . Արարատ թարգմանություն

Արարատ կամ Շուշիի թարգմանություն    Հին Կտակարան Ծննդոց Ելից Ղեւտացոց Թվոց Երկրորդ Օրինաց Հեսու Դատավորաց Հռութ Ա Թագավորաց Բ Թագավորաց Գ Թագավորաց Դ Թագավորաց Ա Մնացորդաց Բ Մնացորդաց Եզրաս Նեեմիա Եսթեր Յոբ Սաղմոս Առակաց Ժողովող Երգ երգոց Եսայիա Երեմիա Ողբ Երեմիայի Եզեկիել Դանիել Ովսե Հովել Ամովս Աբդիա Հովնան Միքիա Նաում Ամբակում Սոփոնիա Անգե Զաքարիա Մաղաքիա  […]

Աստվածաշունչ

Նոր Կտակարան․ Մատթեոս Մարկոս Ղուկաս Հովհաննես Գործք Առաքելոց Հռովմեացիս Ա Կորնթացիս Բ Կորնթացիս Գաղատացիս Եփեսացիս Փիլիպպեցիս Կողոսացիս Ա Թեսաղոնիկեցիս Բ Թեսաղոնիկեցիս Ա Տիմոթեոս Բ Տիմոթեոս Տիտոս Փիլէմոն Եբրայեցիս Հակոբոս Ա Պետրոս Բ Պետրոս Ա Հովհաննես Բ Հովհաննես Գ Հովհաննես Հուդա Հայտնություն Հին Կտակարան Ծննդոց Ելից Ղեւտացոց Թվոց Երկրորդ Օրինաց Հեսու Դատավորաց Հռութ Ա Թագավորաց Բ […]

Go to Top