Աստվածաշունչ

Աստվածաշունչ
Նոր Կտակարան․ Մատթեոս Մարկոս Ղուկաս Հովհաննես Գործք Առաքելոց Հռովմեացիս Ա Կորնթացիս Բ Կորնթացիս Գաղա...
2019-06-23 19:29:41
Ցուցադրվում է 1-11-ից։