Հասարակություններին այնպես անել, որ հեռանան Աստծուց, Փչացնել երիտասարդությունը, վնասել ամեն ինչ խաբել և այլն…