17,04.2018 թ. բացվել է նոր կայք , որը տարբեր է նախորդ կառավարության կայքից, և ներկայացնում է միայն վարչապետին

""

Կայքում այս պահին տեղադրված է Կենսագրականը և երկու օրվա տեղեկությունը:

Իսկ նախորդ կայքը `Gov.am վարչապետ որոնելիս հղում է տալիս նոր կայքը այն է՝ primeminister.am