Այսօր Եկեղեցին Տոնում է <Պենտեկոստեի> օրը…

1. Սուրբ Հոգու ձեռագիրը մեր անձի սրբությո՛ւնն է։ (1 Կոր. 6:11)
2. Սուրբ Հոգու ձեռագիրը ծառայության մեջ ջերմեռանդ հոգի տա՛լն է։ (Հռոմ. 12:11)
3. Սուրբ Հոգու ձեռագիրը վկայության մեջ քաջություն տա՛լն է: (2 Տիմ. 1:7)
Սիրելինե՛ր, որքան որ սո՛ւրբ ենք ապրում, որքան որ ջերմեռա՛նդ ենք ծառայության մեջ և որքան որ քա՛ջ ենք Քրիստոսի մասին վկայելիս, այնքան էլ մեր մեջ երևում է Սուրբ Հոգու ձեռագիրը:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *