Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահվանից առաջ վերջին ուղերձը

 

Ալեքսանդր Մակեդոնացին
մահվանից առաջ արեց հետևյալ
երեք կարգադրությունները.

★ Թող լավագույն բժիշկներն իրենց
ձեռքերի վրա տանեն իմ դին, ու
բոլորը տեսնեն, որ անգամ լավագույն
բժիշկներն անզոր են մահվան առաջ:

‡ Ճանապարհին շաղ տվեք ոսկի, թող
բոլորը տեսնեն, որ հարստությունը,
որը մենք ստանում ենք այս կյանքում,
այս աշխարհում էլ մնում է:

†Թող բոլորը տեսնեն իմ բաց ձեռքերը
և իմանան,որ անգամ աշխարհակալ
Մակեդոնացին այս աշխարհից
հեռացավ ձեռնունայն։
Հ.Գ.

ՈՎ ԱՉՔ ՈՒՆԻ, ԹՈՂ ՏԵՍՆԻ,
ՈՎ ԱԿԱՆՋ ՈՒՆԻ, ԹՈՂ ԼՍԻ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *