ԱԶՆԻՒ ՍԷՐԱՅՏԱՐԵԱՆ Ս․Վարդանանք տոնի առիթով

Շատ սիրելի ընկերներ Ս․Վարդանանք տօնի առիթով հոգիս ոգեւորուած գրեցի այն ինչ որ մանկութենէս սորված եւ իմ ինքնութիւնս դրզած Վարդանանք պատերազմի իրողութիւններու մասին։ Ընդհանուր 30 համարներէ բաղկացած ես շարունակաբար ձեզ կը հրամցնեմ հինգ օրերու ընթացքին:
(առաջին մաս)

**

ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ

Հայաստան բաժնուած էր երկու տիրապետութեան
Մէկ մասը յոյները յայտարարած նոր նահանգ կայսրի
Միւս մասը պարսկական ենթակայ արքունիքի
Հայկական թագաւորութիւնը ջնջուած ցաւալի։
Յազկերտ երկրորդ արքայից արքան Պարսկաստանի
Որոշած էր ազգերը միաձուլել մէջը իր կրօնքի
Երկիրներ մատնած բռնատիրական աննախնթաց վիճակի
Որ անոնք երկրպաքութիւն ընեն միայն արեգակին։
Երեցներ, եպիսկոպոսներ եւ նախարարներ յայտնի
Քննարկելու նամակ-հրամանագիր Յազկերտ երկրորդի
Կը մէկտեղուին գլխաւորութեամբ Յովսէփ կաթողիկոսի
Արտաշատ հայոց քաղաքամայր ազգային ժողովի։
Աստուծոյ ծառաները եւ կառավարողները ազգին
Յանդուգն ու գեղեցիկ նամակը եզրափակեցին
Միտքերն ու գաղափարները հայրենասիրական մշակութային
Դաւանանքը մէկ Աստուծոյ որ արարիչն է տիեզերքին։
«Այս հաւատքէն ո՛չ ոք մեզ չի կրնար խախտել,
Ո՛չ հրեշտակները եւ ո՛չ մարդիկ, ո՛չ սուրը եւ ո՛չ հուրը,
Ո՛չ ջուրը եւ ո՛չ ալ որեւէ այլ դառն հարուած
Այլապէս, քո սուրը եւ մեր պարանոցները»։
Սատանան բնակած էր հոգւոյն մէջը Յազկերտին
Թոյլ չէր տար, որ ան տեսնէր բարիքները անցեալին
Զինուորական ծառայութիւններ ի շահ պարսից բանակին
Հաւատարմութիւններ, առատ տուրքեր փոխանցել արքունիքին։

(երկրորդ մաս)

Սպարապետներ, եպիսկոպոսներ եւ նախարարներ ազնուական
Կանչուեցան Պարսկաստան, որ նեկայանան մեծ ատեան
Տգիտութեամբ հրամայեց, թէ՝, որ չդաւանին արեգակն առաւօտեան
Նեղութիւն եւ չարչարանք կը թափէ գլուխնին առանց զիջողութեան։

Բանտին մէջը հայ հաւատացեալները միասնաբար որոշեցին,
Թէ՝ ուրանան երեսանց հաւատքը Աստըծոյն Քրիստոսին
Վերադառնան Հայաստան ու մնան անտէր ազգին գլուխին,
Ու հեռուէն ստորացնեն նենգամիտ, չար Յազկերտին։

Տխուր լուրը հասաւ Հայաստան առաջ, որ հայոց խումբը հասնի
Վիրաւորուած կը զգար հայու հոգին քրիստոնեայ աշխարհին
Յարելու պատեհապաշտութեան դեւերու պաշտամունքին
Դաւանափոխ ընելու Հայաստանը ձեռամբ պարսից մոգերին։

Հայկական Անգղ գիւղաքաղաք կը փութան հայ ըմբոստներ
Որտեղ հայի քրիստոնեայ հոգին պիտի ճզմէին սատանայ մոգեր
Սոսկալի հակազդեցութեամբ կը չախչախեն Քրիստոսի թշնամիներ
Մոգպետը կը դիմէ մարզպանին որ կասեցնէ հայ քաջեր։

Վասակ Սիւնի բանակի ոյժով կը կամենար գոհացնել Յազկերտին
Վարդան Մամիկոնեան հաւատարիմ կը մնար ազգին ու կրօնին
Ըմբոստներ յաղթանակներով խանդավառ կը սկսին մաքրագործումի
Կարեւոր կեդրոններ կը գրաւեն ու կը ձերբակալեն Վասակին։

Հայոց ղեկավարներ մտահոգ կը դիմեն յոյն Թադէոս կայսրին
Ան կը խոստանայ պաշտպանել, որ հեթանոսներ չյափշտակեն եկեղեցին
Հայի չա’ր բախտ. յանկարծ յոյն կայսրը կը հասնի իր վախճանին
Յաջորդ կայսրը դաշինք կը կնքէ Յազկերտի հետ, որ չօգնէ հայ բանակին

(երրորդ մաս

Ղեւոնդ Երեց անյապաղ կը կատարեր պաշտամունքը եկեղեցիի
Գիտակցելով թէ՝ կրօնափոխութեան գործընթացը, որ խափանուի՛
Պիտի զայրացնէ հեթանոս, պիղծ պարսից, բռնակալ արքայի
Ճակատագրական մեծ փախումը պիտի ըլլար անխուսափելի։
Այնուհետեւ Տէր ու ծառայ, ռազմիկ, գեղջուկ ու ազնուական,
Կին ու տղամարդ, ծեր ու երիտասարդ, միաբան յօժարակամ
գօտեպնդուած երկնային արդարութեամբ ճշմարտակամ
Արհամարհելով կեանքը, նախընտրեցին նահատակուիլ Քրիստոսակամ։
Վարդան հայոց քաջարի սպարապետ, զինուոր կենդանի Աստծոյն
Զօրագունդին մէջ արթուն կը հսկէր եւ կը խրախուսեր անհուն
Իր ճարը ու վերջին պատգամը տուաւ իր քաջ զինակիցներուն,
Որ ստանան ոյժ եւ կորով ու պատերազմին, ինչպէս վայել է հայուն։
«Շատ պատերազմներ մղած եմ ես եւ դուք ինձ հետ միասնաբար
Աւելի շատ յաղթեցինք թշնամիին ու ստացանք վէրքեր անհամար
Քաջի անուն ստանալով՝ մեզ պարգեւատրեց արքան աշխարհաբար
Ալ որքա՛ն պէտք է պատերազմիլ երկնաւոր՝ անմահ թագաւորին համար»։
Վարդան Մամիկոնեան սպարապետ հայոց քաջասիրտ հայորդի
Վաթսուն վեց հազար հաւատացեալ հերոս զօրագունթով հայրենի
Ամրապնդուած հայրենասէր երեցներով եւ նախարարներով առաքինի
Կը ոգեշնչէ քաջերը հայրենասիրութեամբ եւ հաւատքով երկինքի։
Պարսից զօրքը երեք հարիւր հազար զինուորներով անցաւ յարձակումի
Գլխաւորութեամբ Մուշկան Նիւսալաւուր զօրքի հրամանատարի
Զինուած բանսարկու մատեան գունդով եւ փիղերու ահաւոր խումբի
Զօրապնդուած դաւաճան Վասակ Սիւնի հայ խաբեբայ սպարապետի։

ԱԶՆԻՒ ՍԷՐԱՅՏԱՐԵԱՆ

**

"Կանթեղ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *